• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Măsuri naționale adoptate de agenția națională pentru ocuparea forței de muncă

În data de 24 aprilie 2015 a avut loc, la nivel național, ”Bursa generală a locurilor de muncă”. Evenimentul a fost organizat la nivelul tuturor celor 41 de agenții județene și cea a Municipiului București și a facilitat dialogul între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și agenții economici care dispuneau de locuri de muncă vacante precum și creșterea gradului de ocupare. Peste 35.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național au fost scoase la concurs în cadrul bursei generale a locurilor de muncă și peste 39.000 de mii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost prezente la eveniment. Dintre acestea, peste 1.000 de persoane au fost angajate pe loc în timp ce 16.696 de persoane au fost selectate în vederea încadrării.

Organizarea Bursei Generale a Locurilor de Muncă reprezintă una dintre măsurile incluse în Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă. Programul este realizat și derulat anual de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și urmărește accesul egal la servicii de ocupare și măsuri de stimulare a ocupării fără  discriminare. Principalele obiective ale  Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă sunt: creşterea șanselor de ocupare şi valorificarea competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii; prevenirea șomajului de lungă durată și facilitarea tranziţiei de la șomaj la ocupare.

Serviciile gratuite de informare şi consiliere profesională acordate de fiecare aunitate județeană/teriotorială tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sunt, la rândul lor, una dintre măsurile Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă. Astfel, prin prezentarea la Agenția Județeană de Ocupare a Foței de Muncă veți putea  obține informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, informații sau chiar instruirea cu privire la metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă și puteți beneficia chiar de o evaluare sau autoevaluare a  personalității în vederea orientării profesionale.

De asemenea, printre măsurile incluse în programul național se numără și cursurile de calificare și recalificare, cursuri acordate șomerilor în regim gratuit. Prin intermediul acestora, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea dobândirii de cunoștințe teoretice și practice necesare unei meserii. Pentru a vă crește șansele de ocupare a unui loc de muncă prin participarea la astfel de programe de calificare și recalificare, adresați-vă celei mai apropiate unități teritoriale/județene de ocupare a forței de muncă. 

Multiple alte măsuri inclus în programul de ocupare a forței de muncă sunt puse la dispoziția celor interesați. Printre acestea se mai numără și:

  • servicii gratuite de de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri
  • stimularea reîncadrării în muncă prin completarea veniturilor salariale pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului
  • asigurarea tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii prin susținerea financiară a programelor de stagii profesionale (la cererea angajatorilor)
  • acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai greu pe piaţa muncii etc.

Orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate beneficia de una sau mai multe dintre măsurile de ocupare adoptate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru a afla termenii și condițiile în care puteți beneficia de aceste servicii, este necesar să vă prezentați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Surse: www.mediafax.ro, www.anofm.ro