• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

                    Proiectul ,,Program de intervenţii integrate pentru şomeri- certitudinea unui viitor durabil’’ cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se află în perioada de sustenabilitate până la data de 06.12.2018. Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului au fost realizate în perioada de derulare a acestuia printr-un cumul de activităţi integrate care au avut ca scop creşterea capacităţii de angajare şi adaptare pe piaţa muncii prin realizarea de programe de formare profesională, incluziunea socio-profesională a persoanelor din grupul ţintă, creşterea stimei de sine dar şi a independenţei financiare şi nu în ultimul rând reducerea şomajului în judeţele Buzău şi Mureş.

                   În perioada 06.11-13.12.2017 în scopul sustenabilităţii proiectului se desfaşoară la Biblioteca Judeţeană Buzău în sălile de curs special amenajate şi dotate prin Proiect cu mijloace moderne de logistică, cursul de ,,Inspector (Referent) Resurse Umane’’ şi cursul de ,,Comunicare în limba engleză’’ 

                    Cursanţii au fost recrutaţi din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor sau a persoanelor inactive.

                      Durata cursurilor este de 100 de ore.Cursurile vor finaliza cu un examen scris şi o probă practică susţinute de cursanţi din programa de pregătire în faţa comisiei de examinare. Cursanţii care promovează examenul vor intra în posesia ,,Certificatului de absolvire ’’eliberat de Centru de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi, partener în cadrul proiectului al cărui aplicant este Consiliul Judeţean Buzău.         

               Certificatul de absolvire este însoţit de Suplimentul Descriptiv, este emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerului Educaţiei Naţionale şi este recunoscut pe piaţa muncii.