• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

                    Proiectul ,,Program de intervenţii integrate pentru şomeri- certitudinea unui viitor durabil’’ cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se află în perioada de sustenabilitate până la data de 06.12.2018. Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului au fost realizate în perioada de derulare a acestuia printr-un cumul de activităţi integrate care au avut ca scop creşterea capacităţii de angajare şi adaptare pe piaţa muncii prin realizarea de programe de formare profesională, incluziunea socio-profesională a persoanelor din grupul ţintă, creşterea stimei de sine dar şi a independenţei financiare şi nu în ultimul rând reducerea şomajului în judeţele Buzău şi Mureş.

                   În perioada 06.11-13.12.2017 în scopul sustenabilităţii proiectului se desfaşoară la Biblioteca Judeţeană Buzău în sălile de curs special amenajate şi dotate prin Proiect cu mijloace moderne de logistică, cursul de ,,Inspector (Referent) Resurse Umane’’ şi cursul de ,,Comunicare în limba engleză’’ 

                    Cursanţii au fost recrutaţi din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor sau a persoanelor inactive.

                      Durata cursurilor este de 100 de ore.Cursurile vor finaliza cu un examen scris şi o probă practică susţinute de cursanţi din programa de pregătire în faţa comisiei de examinare. Cursanţii care promovează examenul vor intra în posesia ,,Certificatului de absolvire ’’eliberat de Centru de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi, partener în cadrul proiectului al cărui aplicant este Consiliul Judeţean Buzău.         

               Certificatul de absolvire este însoţit de Suplimentul Descriptiv, este emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerului Educaţiei Naţionale şi este recunoscut pe piaţa muncii. 

 

 

EVENIMENT - BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ BUZĂU 20.10.2017

 

AJOFM Buzău organizează în data de 20.10.2017 ’’Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi – promoţia 2017’’

Evenimentul va începe la ora 09:00 şi va avea loc în Buzău, Colegiul Agricol ’’Doctor Constantin Angelescu’’ str.Crizantemelor nr.17

În cadrul evenimentului, Consiliul Judeţean Buzău vă poate oferi informaţii despre programul de pregătire profesională pe care îl derulează pe perioada de sustenabilitate a proiectului       ’’ Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil’’, POSDRU/125/5.1/S/126033 cod SMIS 51369.

Manager Proiect: d-na Liliana Nicolae tel.0729/886 986

Persoană de contact pentru informaţii suplimentare: d-ra Ioana Giurgea tel. 0722/636 808

 

Program de intervenţii integrate pentru şomeri – Continuarea programului de pregătire profesională aferent perioadei de sustenabilitate a proiectului

 

Conditii si formulare de inscriere in program:

-  Formular de înscriere în baza de date a proiectului
- Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Partenerul 6 - SC Dechiro Consulting SRL
- Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Consiliul Judeţean Buzău
- Formular înregistrare a grupului țintă
- Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă
- Declarație pe propria răspundere că dețin sau nu dețin contract individual de muncă
- Declarație pe propria răspundere privind condițiile de participare la program
- Condițiile de participare la programul de pregătire profesională din cadrul proiectului
- Dosarul grupului țintă

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de lider al grupului de parteneriat, a implementat în perioada 07.04.2014 – 06.12.2015 proiectul cu titlul ”Program de intervenţii integrate pentru şomeri - certitudinea unui viitor durabil, POSDRU/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369, proiect implementat în parteneriat cu: Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, SC RD Global Project Consulting SRL, Consiliul Judeţean Mureş, Tecseo SRL şi SC Dechiro Consulting SRL.

În perioada de sustenabilitate a proiectului, 07.12.2015 – 06.12.2018 consorțiul partenerial continuă implementarea pachetului de activități specifice din cadrul proiectului, context în care persoanele interesate pot participa, începând cu luna octombrie 2016, la cursuri gratuite de Comunicare în Limba Engleză şi Inspector resurse umane, în limita locurilor disponibile. Procesul de recrutare și selecție a grupului țintă va începe din data de 10.10.2016.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare“ – proiecte strategice.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 9.541.224,10 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată a fost de 9.201.638,40 lei.

Obiectivul generalal proiectului a vizat creşterea capacităţii de angajare pentru 935 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din Regiunea Sud-Est – judeţul Buzău şi Regiunea Centru – judeţul Mureş.

În acest sens, prin proiect s-a desfăşurat un pachet de activităţi integrate de consiliere, orientare, formare profesională, medierea muncii, activităţi care vor asigura pe termen mediu şi lung atât incluziunea socio-profesională, cât şi creşterea stimei de sine şi a independenţa financiară a grupului ţintă menţionat.

Obiectivele specificeale proiectului au fost următoarele:

-     Creşterea capacităţii de adaptare pe piaţa muncii pentru şomerii participanţi la program,

-     Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 100 persoane incluse în grupul ţintă cu scopul de a contribui la crearea de noi locuri de muncă şi implicit la dezvoltarea economică a celor două judeţe,

-     Reducerea şomajului în cele două regiuni prin angajarea a 114 persoane, dintre care 97 din judeţul Buzău şi 17 din judeţul Mureş, din grupul ţintă care a participat la program.

Rezultate obținute:

-   Numărul persoanelor care au finalizat programul de intervenţii integrate, certificaţi: 944 persoane (din județul Buzău: 777, din județul Mureș: 167);

-   Numărul subvenţiilor plătite în proiect: 943 (în valoare totală de 958.088 lei), din care în județul Buzău: 776 iar în județul Mureș: 167;

-   Numărul persoanelor care au demarat o activitate independentă: 12  persoane (față de 10 persoane, cât s-a preconizat inițial)

-   Numărul persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă: 294 persoane (din care în județul Buzău: 239 iar în județul Mureș: 55), față de 114 persoane, cât s-a preconizat inițial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău, mansardă, persoană de contact: d-ra Ioana Giurgea, tel: 0722.636.808 sau la sediul Consiliului Judeţean Buzău: manager de proiect d-na. Liliana Nicolae, tel: 0238.414.112, interior 203.

De asemenea, pentru alte detalii puteţi accesa pagina web a proiectului www.viitordurabil.ro.