• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

  • photo 1
  • photo 2
  • photo 3

In data de 06.05.2014 a avut loc evenimentul de lansare a proiectului “Program de intervenţii integrate pentru şomeri - certitudinea unui viitor durabil” in regiunea Sud-Est. Proiectul este implementat de către Consiliul Judeţean Buzău, având ca parteneri Consiliul Judeţean Mureş, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene, SC RD Global Project Consulting SRL, Tecseo SRL, SC Dechiro Consulting SRL şi Asociaţia 4Change.

            La acest evenimen au fost invitaţi reprezentanţii parteneriatului, reprezenanţi ai mass-media locală, primari şi viceprimari din judeţul Buzău.

            Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi Programul Operaţional Sectorial Dezcoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară numărul 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare“, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare“. Având în vedere că în proiect există parteneri din două regiuni de dezvoltare Regiunea Sud –Est reprezentată de Consiliul Judeţean Buzău şi Regiunea Centru reprezentată prin Consiliul Judeţean Mureş.

            Proiectul îşi propune creşterea capacităţii de angajare pentru 840 şomeri, 690 din Regiunea Sud-Est şi 150 din Regiunea Centru, prin organizarea cursurilor gratuite pentru şomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane care au părăsit timpuriu şcoala sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

           Toate programele de formare sunt autorizate de ANC iar diplomele sunt atestate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si sunt recunoscute la nivel national si international. Domeniile în care vor fi pregătite persoanele din grupul ţintă, durata cursurilor şi studiile minime necesare pentru fiecare dintre cursuri sunt următoarele:

1. Agent comercial – 100 ore – nivel minim studii (absolvent de liceu cu sau fara BAC)

2. Asistent de gestiune – bazele contabilitatii – 120 ore – nivel minim studii (absolvent de liceu cu BAC)

3. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – 100 ore – nivel minim de studii (incepand cu 4 clase)

4. Inspector Resurse Umane – 100 ore – nivel minim de studii (absolvent de liceu cu BAC)

5. Limba Engleza – 100 ore - nivel minim de studii (incepand cu 4 clase)

6. Operator Introducere Validare Prelucrare Date – 100 ore - nivel minim de studii (incepand cu 5 clase)

7. Asistent Relatii Publice – 100 ore - nivel minim de studii (absolvent de liceu cu sau fara BAC)

În plus toate persoanele care se vor înscrie la unul din cursurile de mai sus va beneficia şi de o diplomă de competenţe informatice dobândite în urma cursului: 

8. Competente Informatice (TIC) – 50 ore- nivel minim de studii (incepand cu 4 clase)