• slider1.jpg
 • slider2.jpg
 • slider3.jpg

A. Documente necesare înscrierii în grupul țintă

 • Copie CI/BI
 • Copie certificat de naștere/
 • Copie certificat de  căsătorie (unde este cazul)
 • Adeverință de venit ANAF
 • Copie diploma de studii (ultimele studii absolvite)
 • Carnet de șomaj (unde este cazul)
 • Contul IBAN ( La orice bancă și titularul contului trebuie să fie cursantul)
 • Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte starea de sănătate  cu mențiunea  ”apt pentru curs”; se va aduce în momentul începerii cursului de competențe informatice.

     Toate aceste documente trebuie să le aducă persoanele care vor să se înscrie la unul din cursurile din proiectul ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – certitudinea unui viitor durabil”.

 

B. Formularele de mai jos, se vor completa la sediul firmei de recrutare din Buzău, Dechiro Consulting ( Bulevardul Nicolae Bălcescu, bl. 20 Anexă, parter) și în Tîrgu Mureș la sediul de recrutare aflat pe strada Primăriei, nr.2 (fostul Hotel Parc).

 • Formular de înscriere în baza de date a proiectului „Program de intervenții integrate pentru șomeri – certitudinea unui viitor durabil”
 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către partenerul 6, SC Dechro SRL (declarație că sunt de acord să le fie operate datele cu caracter personal)
 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Consiliul Judeţean Buzău (declarație că sunt de acord să le fie operate datele cu caracter personal)
 • Formular înregistrare a grupului țintă
 • Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă precum și falsul în declarații (prevederile art. 326 Cod Penal)
 • Declarație pe propria răspundere că nu dețin carte de muncă (dacă este cazul)
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări

 

 C. Pentru plata subvenției, se vor completa următoarele formulare:

 • Contract de subvenție
 • Cerere de plată a subvenției
 • Declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu au cont bancar